« Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hankeo aminy; dia nankeo aminy ireo.  Ary nanendry roa ambin’ny folo lahy Izy ho ao aminy sy hirahiny hitori-teny”( Marka 3.13-14). Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Araka ny fitsipika anatin’ny FPMA izay manankery eo…

‌Mbola faly miarahaba ny rehetra amin ‘ny anaran ‘ny Tompo Araka ny efa nambara tamintsika dia hisy ny fitsangatsanganana karakarain ‘ny Fiangonana ny Alatsinainy pentekosta izao ka dia izao no fandaharana amin ‘izany Ny toerana haleha dia Base de Loisirs de Trappes Saint Quentin en…

Vous êtes sur le site de la FPMA Port Royal Arago, Eglise Protestante Malgache en France située en région parisienne et membre de la fédération protestante. Vous trouverez sur le site l’actualité de notre paroisse. Office: Tous les dimanches, les 1er, 3ème et 5ème à…