» Endrey tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina…..…… » Sal 133,   Io Tononkira io no tonga ao an-tsaina raha niaina ny fiarahana tany Orléans androany. Misaotra sy midera an’Andriamanitra tokoa fa tanteraka soa ny famerenana natao , ary tanteraka tao anaty fifankatiavana sy finiavana. Dia…