Week of Juin 10th
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
10 juin 2019 11 juin 2019 12 juin 2019 13 juin 2019 14 juin 2019 15 juin 2019

19 h 30 min: Concert AMF Fafats

19 h 30 min: Concert AMF Fafats
16 juin 2019

10 h 00 min: Culte Jubilé 60 ans FPMA

10 h 00 min: Culte Jubilé 60 ans FPMA

Revenir au calendrier