Culte Oecuménique

«Ka mba hiray feo ianareo hiara-manome voninahitra an’Andriamanitra, Rain’i Jesoa
Kristy Tompontsika» (Romanina 15;6)
« Afin que tous ensemble, d »une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ » (Romains 15;6)

Paris, 2 jiona 2018

RY MALAGASY MPIRAY TANINDRAZANA,

Miarahaba anareo amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tompo.

Mahafaly ny mpitondra sy ny komitin’ny FFKM-FRANTSA ny manasa antsika mpiray tanindrazana
rehetra tsy an-kanavaka hiombo-po aman-panahy, amin’ny fanompoan-pivavahana iraisam-pinoana,

Ny alahady 24 jiona 2018 amin’ny 3 ora tolakandro
Ao amin’ny:
Paroisse du Bon Pasteur, 179 rue de Charonne 75011 Paris
Métro: Alexandre Dumas

Izany dia hankalazana ny tsingerintaona faha 58 niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, ary
koa hitondrana am-bavaka ny firenena, izay mandalo fotoan-tsarotra.
Aorian’ny fanompoan-pivavahana dia hisy fiaraha-miala hetaheta izay hanasana antsika rehetra.
Manantena ny fahatongavanareo, ary mametraka ny veloma finaritra.
Ho aminareo mandrakariva anie ny Fiadanan’I Jesoa Kristy!

Amin’ny anaran’ireo Raiamandreny am-panahy sy ny komitin’ny FFKM-FRANTSA
Hery ANDRIANJANAHARY

You may also like...

Comments are closed.