Choeuruni Paritra FAFATS 2018

 » Endrey tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina…..…… » Sal 133,  

Io Tononkira io no tonga ao an-tsaina raha niaina ny fiarahana tany Orléans androany.
Misaotra sy midera an’Andriamanitra tokoa fa tanteraka soa ny famerenana natao , ary tanteraka tao anaty fifankatiavana sy finiavana.
Dia tsapa ny Fitahiany fa nahavita ny asa nokasaina .

Mankasitraka manokana ny Sampana Zavamaneno eto amin’ny Faritany nanampy antsika AMF tamin’izany.
Mankasitraka antsika nandray anjara ary ianareo tsy afaka anefa fantatray fa nitondra am-bavaka sy niaraka tam-po taminay.

Dia mifanao fotoana amin’ny Asabotsy 7Aprily isika hanomana sy hanatanteraka ny CU-PARITRA .

Koa manamafy:

 ny fizotry ny fotoana:
– 10 ora-11 ora latsaka fahefany : fitondrana am-bavaka ny CU-Paritra sy fampianarana ary fanomanana ara-panahy hataon’ny Mpitandrina Rafanomezantsoa Roger, Mpiahy antsika.
– 11 ora latsaka fahefany – 1 ora  atoandro: famerenan-kira
– 1 ora – 2 ora atoandro: sakafo
–  2 ora-  3 ora : famerenan-kira
Ireo dia hatao ao amin’ny Lycée st Nicolas, avenue de la division Leclerc 91430 Igny
–  3 ora  – 5 ora* :  fiomanana ho amin’ny Antsam-panahy.
*Nangataka adin’ny 2 ireo mpitendry hametrahany ny fitaovana rehetra ilaina.
5 ora : Antsampanahy lehibe ao amin’ny Eglise St Pierre, 4 rue de l’Eglise , eo am-pitan’ny Lycée St Nicolas ao Igny ihany.
– 7 ora – 10 ora alina: Korana AMF-FAFATS  ao amin’ny Lycée St Nicolas. Ity dia tsy nasiana fanomanana manokana fa hanao izay hahafinaritra ny fiarahana  am-pirahalahiana

Bokin-kira: samy mikarakara ny azy avy ny sampana , fa hatao mainty ny fonony.
Fanamihanamainty na ny an’ny vavy na ny an’ny lahy.
Hisy  » foulard » miloka isan-karazany ho zaraina eny an-toerana mba hampirindra ireo loko.

Sakafo atoandro : 5 € isan’olona
Tsakitsaky sy zava-pisotro hamidy 2 € sy 1 € aorian’ny Antsampanahy:
– ny isan-tsampana dia samy hitondra tsakitsaky atao anaty barquettes 30. ka  masira 3 +  mamy 2 isaky ny barquette;
– ny zava-pisotro dia ny AMF-Orléans no hisahana ny fifidianana.

Andriamanitra izay hany omem-boninahitra anie hanampy antsika amin’ny fanomanana sy fanatanterahana ity CU-PARITRA ity.
Manonona ny Fiadanan’ny Tompo amin’ny tsirairay
Liva Focard/ Birao AMF-FAFATS

You may also like...

Comments are closed.